Upozornění s ohledem na aktuální situaci na Ukrajině

Vážení klienti,

vzhledem k aktuální mimořádné situaci, vám píšeme s obecnými doporučeními pro PR a naši práci.

– Naší prací je ověřovat, zda a jak jsou nyní redakce a novináři připraveni na jiné informace, než ty, které se týkají aktuální situace. Budeme, s respektem k času novinářů, citlivě komunikovat a ověřovat stav. Může trvat několik dní i několik týdnů, než se situace ustálí, což samozřejmě záleží na mezinárodní situaci.

– Doporučujeme maximální zdrženlivost s nabízením témat a zasíláním materiálů novinářům. Zejména pokud jde o „lehčí“ témata.

– PR pro aktivity, které směřují ke konkrétní pomoci lidem, zasaženým tímto konfliktem, doporučujeme, ale s výrazným upozorněním – nesmí to být PR pro PR. Riskujeme v aktuální situaci značnou škodu na pověsti, pokud bychom se jakkoliv „přiživovali“ na této krizi.

– To samé platí pro komentáře aktuálního stavu – určitě sledujte vaše obory a říkejte nám, co se v nich děje, ale opět – musíme aplikovat přísné měřítko užitečnosti dané informace pro média. My budeme vaše obory sledovat zvenčí a doporučovat komentáře, pokud ustojí podmínku relevantnosti zmíněnou výše.

– Obecně lze doporučit neustávat v „informační povinnosti“ za vaše společnosti. Pokud máte informativní / korporátní oznámení, můžeme s ním i za současné situace vyjít ven. Budeme ale opět citlivě rozhodovat, zda z komunikace nevynechat některá média, komunikaci nepozdržet atp.